2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos út 33.
Tel: +36-20-213-0012
E-mail: info@fejleszto-kucko.hu

Fejlesztő Kuckó

A finom- és grafomotorikáról

A finommotorika tágabb értelemben a testrészek (szem, száj, kéz, láb és ujjak) koordinált mozgása, szűkebb értelemben a kéz és kéz ujjainak összerendezett mozgása, amely megfelelő idegrendszeri érettséget is feltételez. Fejlődése szorosan összefügg a nagymozgások kialakulásával és összerendeződésével, az egyensúly fejlődésével, és a szem-kéz koordináció alakulásával, valamint az izmok és a csontok állapotával.

Ha valamelyik részterület (nagymozgás, egyensúly, szem- kéz koordináció) fejlődése nem megfelelő, vagy kimutatható idegrendszeri éretlenség áll fenn, illetve a gyermeket túl korán akarjuk rávenni ceruzával való tevékenységekre (rajzolás, színezés), a finommotoros tevékenységek során nagyfokú kudarcélmény jelenik meg. Ez pedig - túl azon, hogy a gyermek elveszíti érdeklődését, motivációját a finommotoros tevékenységek iránt - gátja lesz a későbbi grafomotoros tevékenységek (pl. az írás) megfelelő kivitelezésének is.

A "grafomotorikus" szó jelentése írómozgást jelent, de tágabb értelemben használatos. Az összes finommozgás-koordinációt igénylő tevékenységet értjük alatta, de szűkebb értelemben a rajz- és íráskészséggel kapcsolatos mozgások összefoglaló kifejezése.A grafomotoros ügyetlenség azt jelenti, hogy a finommotoros gátoltság miatt a gyereknek nagyon gyenge a kézmozgása, a rajzolás és írás kivitelezése nehézséget okoz, vagy a gyerek egyáltalán nem hajlandó kezébe venni a ceruzát.

Milyen jelzések utalhatnak arra, hogy baj van a gyermek finommotorikájával?

 • Egyensúlyi problémái vannak, gyakran elesik, ütközik.
 • A nagymozgások ügyetlenebbek.
 • Finommotoros tevékenységei kapkodók.
 • Nem tud labdát elkapni/elrúgni.
 • Nem szívesen manipulál apró dolgokkal, tárgyakkal (pl. építőkocka, lego).
 • Nem szeret gyurmázni, sarat dagasztani.
 • Nehezen illeszt össze dolgokat (pl. puzzle elemei, kupakcsavarás).
 • Nem tud fűzni (lyukba betalálni), célba dobásnál/rúgásnál többnyire sikertelen.
 • Nem tud életkorának megfelelően kötni, csatolni, gombolni, masnit kötni (pl. öltözésnél).
 • Nem biztos a kézdominancia.
 • Nem érdeklik a ceruzák, festőeszközök, nem próbálgatja azokat, vagy tudatosan kerüli használatukat.
 • Kerüli a rajzolást, nem firkál.
 • Túl gyenge/túl erős az írásnyomatéka.
 • Görcsös, helytelen a ceruzafogás.
 • A vonalvezetés egyenetlen, a színezés pontatlan, nem vonaltartó.

A foglalkozásról

A Fejlesztő Kuckóban zajló finom- és grafomotoros fejlesztések mindig igazodnak a gyermek életkorához, idegrendszerének fejlettségéhez, és összekapcsolódnak nagymozgásos, egyensúlyra építő, és szem-kéz koordinációs feladatokkal, játékokkal.

A foglalkozások során változatos, játékos tevékenységeket végzünk, amelyekbe belecsempésszük:

 • a kéz és az ujjak izmainak erősítését (pl. kéz –és ujjtornák)
 • a tapintásos (sztereognosztikus) észlelés fejlesztését (pl. gyurmázás)
 • az alak – forma – méret motoros kialakítását, később felismerését, differenciálását
 • pont fixálásának, fókusz megtartásának fejlesztését
 • a kialakult testképre alapozó térbeli helyzetek és - viszonyok helyes használatát
 • a ceruzafogás tanulását, finomítását
 • megfelelő írásnyomaték kialakítását
 • a feladatlapokat, rajzolást, írásmozgás-koordinációt fejlesztő játékokat (célzottan az iskola előtti évben)

A játékokhoz, feladatokhoz sokféle, a gyerekek érdeklődését felkeltő és fenntartó eszközöket használunk, olykor ezeket a foglalkozás keretén belül mi magunk készítjük.

A finom – és grafomotoros fejlődéssel szinte észrevétlenül együtt fejlődik a logikai- és kombinációs készség, a tájékozódó képesség, kreativitás, a fantázia, és az együttműködési készség is.

A foglalkozás keretei:

 • mikro csoportos (max. 4 fő) vagy egyéni
 • ideje 45 perc/alkalom
 • egyéni foglalkozás igény szerint /egyedi elbírálás, megbeszélés alapján
 • korcsoportos beosztású (4-6 év; 7-12 év) [a korcsoportokat rugalmasan kezeljük, a jelentkezés függvényében tudjuk kialakítani]

Galéria

Hírlevél