2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos út 33.
Tel: +36-20-213-0012
E-mail: info@fejleszto-kucko.hu

Fejlesztő Kuckó

A mozgásról

Az embert „antropológiai értelemben meghatározza a mozgás szükségessége”*, már kisgyermekkortól természetes, belső igényünk van rá.

Mozgásfejlődésen a természetes érés során bekövetkező mozgásos elemek mennyiségi és minőségi változását értjük. Farmosi István nyomán** tehát a mozgásfejlődést a változatos mozgásformák és mozgáskészségek, az azok végrehajtásához szükséges erő, gyorsaság, állóképesség, valamint a koordinációs képességek kialakulásaként, fejlődéseként értelmezzük.

A gyermeki mozgásfejlődést külső és belső tényezők befolyásolják, alakítják, alapját pedig a szenzoros és motoros fejlődés erős kölcsönhatása adja. A magasabb szintű mozgásminták kialakulása, majd kivitelezése csak a szenzoros rendszer közreműködésével, az érzékelések hasznos rendezésével (A. J. Ayres), azaz megfelelő szenzoros integrációval lehetséges. Normális esetben, átlagos fejlődésben a gyermek szinte „beprogramozott módon” sajátít el minden nagymozgást: a vertikalizációs mozgásokat (fejemelés, kitámasztás, ülés, állás), a lokalizációs mozgásokat (forgás, kúszás, mászás, járás, futás). Ha bizonyos fejlődési fázisok kimaradnak, vagy a szenzoros tapasztalatok elégtelen mennyiségűek, a gyermekek többsége újra „építkezik”, vagyis öngyógyító módon igyekszik pótolni a hiányt, és visszatér a kimaradt fázishoz.

Célzott beavatkozásra, mozgásfejlesztésre akkor van szükség, ha ez valamiért nem sikerül.

Milyen jelek utalhatnak arra, hogy baj van a gyermek mozgásával?

 • a mozgásfejlődés lelassult és/vagy a nagy – és finommozgás elmarad az életkornak elvárhatótól
 • egy-egy mozgásfejlődési szakasz, lépcsőfok kimaradt
 • a mozgás ügyetlen
 • koordinálatlanság (a mozgás összerendezetlen)
 • figyelmi problémák
 • tempó, ritmuszavarok
 • lelassult beszédfejlődés
 • szem-kéz koordinációt igénylő feladatokban (pl. gombolás, kulcs zárba illesztése) ügyetlen, sikertelen
 • kisiskolás korban az olvasás-írás területén nehézségek, zavarok jelentkeznek

(* Mozgásfejlesztés, ügyességfejlesztés mozgáskoncepciós megközelítésben (szerk. Csányi T. ) Magyar  

   Diáksport szövetség, 2015.

**Farmosi I.: Mozgásfejlődés Dialóg Campus K., 2011.)

A foglalkozásról

Az Ügyesítő olyan mozgásfejlesztő foglalkozás, amely szenzomotoros alapokra építkezik, de nem terápiás szemléletű (azaz nem helyettesíti az Ayres-terápiát, Tsmt-t, Alapozó Terápiát stb.). Olyan gyakorlatokat tartalmaz, amelyek fejlesztően hatnak

 • az egyensúlyra
 • a taktilis (tapintásos észlelésen/érzékelésen alapuló) rendszerre
 • a fixálásra (pont nézése, mozgó pont követése)
 • a szem-kéz koordinációra
 • a test két oldalának integrálására
 • a vizuális forma – és térérzékelésre.

A foglalkozás során a gyerekek olyan játékos, mozgásos feladatokat oldanak meg, amelyek a test alapkoordinátáinak megismerését, a testrészek differenciálását, az oldaliság megszilárdulását, a tempó, ritmus, irány tudatos kontrollját, és a sorrendiség felismerését, és a mozgás koordináltabbá válását segítik elő. A széles körű, változatos gyakorlással azt segítjük elő, hogy a természetes mozgásformák alkalmazásával és az ezeket kísérő kognitív összetevőkkel a mozgás kivitelezése jobbá válik, a gyerekek pedig az adott mozgásformát hatékonyan, változó körülmények között is képesek lesznek alkalmazni.Eközben fejlődik a kooperációs készségük, növekszik önbizalmuk, erősödik a feladat – és szabálytudatuk, valamint az önkontrolljuk.

A foglalkozás keretei:

 • csoportos szervezésű (4-6 fő)
 • ideje 45 perc
 • korcsoportos beosztású (3-5 év és 6-8 év) {a korcsoportokat rugalmasan kezeljük, a jelentkezők függvényében tudjuk kialakítani}
 • laza, kényelmes öltözet, tappancsos zokni / tornacipő kötelező

Galéria

Hírlevél