2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos út 33.
Tel: +36-20-213-0012
E-mail: info@fejleszto-kucko.hu

Fejlesztő Kuckó

szekely.meilinger anita

 

Hitvallásom

Gyógypedagógusként elsősorban nem a különböző, bizonyított vagy kevésbé bizonyított terápiák, módszerek mindenhatóságában hiszek...
Hiszek viszont abban, hogy a tanulás és/vagy viselkedés terén sajátos, az átlagostól eltérő jegyeket mutató, vagy sérült, fogyatékos gyermek mindig pozitív irányban fejlődik, ha

  • lelkileg kiegyensúlyozott, őt/állapotát értő és elfogadó családi közeg veszi körül
  • számára sikert és örömet szerző tevékenységeket biztosítunk
  • nem a hiányosságaira, hanem az erősségeire koncentrálunk
  • a vele szemben támasztott elvárások, igények reálisak, következetesek, egyénre szabottak
  • a nehézségek, megakadások ellenére, illetve azok elfogadásával végig viszünk egy célzott, a gyermek állapotához illeszkedő, fejlesztő folyamatot
  • a család és a szakemberek képesek együttműködésre a gyermek érdekében.

 

Számomra elgondolkodtató kérdés szülőként, szakemberként egyaránt - Theo Peeters felvetése nyomán* -, hogy mit is kívánhatunk ezeknek a gyerekeknek? Azt, hogy a maguk módján boldogok legyenek, vagy azt, hogy a lehető legjobban hasonlítsanak ránk? ...
Noha nem könnyű feladat, mégis szeretek az átlagtól eltérő fejlődésű, speciális törődést, nevelést igénylő gyermekekkel foglalkozni, mert folyamatosan tanulok tőlük, a mindennapi, közös erőfeszítések során ők és én is fejlődöm, épülök. Ahogy Böjte Csaba mondja: „Tetteink, erőfeszítéseink, mindaz a munka, amelyet becsülettel, szeretettel felvállalunk, visszahat ránk. Holnap minden ember azzá válik, amit ma tesz, amit gondol, mond, cselekszik.”

(* Theo Peeters: Autizmus Autizmus Alapítvány, 2007)

 

Bővebben rólam...
Mindig gyerekekkel foglalkoztam: többségi pedagógusként szereztem diplomát, de már a pályám elején megmutatkozott a többségtől eltérő pedagógiai módszerek, és a speciális nevelést igénylő gyerekekkel történő munka iránti érdeklődésem, ezért kezdő pedagógusként egy évet az Ormánság leghátrányosabb területén töltöttem, többségében cigány gyermekek oktatásával-nevelésével. Ez megalapozta pedagógiai gyakorlatomat, valamint jelentős mértékben formálta emberi és pedagógiai szemléletemet.
2007-ben elvégeztem a „Sajátos nevelési igényű gyermekek képességeinek kibontakoztatása Ayres módszerrel” című tanfolyamot, vagyis megismerkedtem a szenzoros integrációs terápia alapjaival. Személyes érintettségem is motivált, amikor 2009-ben gyógypedagógiai diplomát szereztem az ELTE Bárczi Gusztáv Karon, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon. Szakmai érdeklődésem – nyilván sajátos helyzetemből adódóan, miszerint egy sérült gyermek édesanyja és gyógypedagógus is vagyok egy személyben – a gyermekekkel végzett fejlesztő munka mellett a sérült, eltérő fejlődésmenetű gyermeket nevelő szülők segítése felé fordult. Ebben a témában tanulmányt publikáltam*, valamint szülőklubot vezettem, és dr. Szekeres Ágota meghívására több előadást tartottam az ELTE Bárczin gyógypedagógus hallgatóknak, illetve szakvizsgára készülő kollégáknak. 2008-ban a Peter Hess - féle hangterápiás képzés elvégzésével okleveles hangmasszőr, hangterapeuta végzettséget szereztem, amelyet beépítettem a gyógypedagógiai munkámba is.
2015-ben kitüntetéssel szakvizsgáztam gyógypedagógiai szakterületen, az ELTE Bárczi Továbbképző Intézetében, ahol gyógypedagógiai szakértő, mentor-pedagógus végzettséget szereztem. Az itt készült diplomamunkám ugyancsak publikálásra javasolt.
Munkám során több fogyatékossági területről, és szinte minden korosztály kapcsán szereztem tapasztalatot, gyakorlatot a köznevelés keretein belül:
először integráltan oktatott, ép értelmű, de sajátos nevelési igényű gyermekekkel dolgoztam a nyergesújfalui Kernstok Károly Általános Iskolában, majd Budapesten, a XVIII. kerületi SOFI EGYMI speciális szakiskolai tagintézményében értelmileg akadályozott (középsúlyosan értelmi fogyatékos), tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos), valamint autista tanulók habilitációját, rehabilitációját végeztem. A kerület óvodáiban, iskoláiban pedig utazó tanárként láttam el gyógypedagógiai feladatokat, elsősorban szenzoros szemléletű mozgásfejlesztést, valamint komplex gyógypedagógiai fejlesztést. Jelenleg az esztergomi Montágh Imre EGYMI gyógypedagógusa vagyok, folyamatosan képzem magam, hogy megfeleljek a gyógypedagógia újabb kihívásainak.

 

(*Meilinger A.: Szülőszerep az integrációban (Az eltérő fejlődés hatásai a szülőkre) In.: A diagnózistól a foglakozási rehabilitációig (szerk. Papp G.) ELTE-Eötvös K., 2011)

Galéria

Hírlevél